2002

 

7 januari Nieuwjaarsreceptie

Voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie werd de finale van het sterrenbeeldentoernooi gespeeld. Finalisten waren LEEUWEN en WATERMANNEN. De WATERMANNEN wonnen overtuigend met 10-3.

Ondanks dat het behoorlijk glad was, zijn zo´n honderd personen naar het clubgebouw gekomen om elkaar het allerbeste toe te wensen.

Enkele mededelingen:

- Contract Jan Megelink verlengd. Ondanks de laatste positie van ons eerste blijft er     vertrouwen in de huidige oefenmeester.

- Het eerste elftal was genomineerd voor sportploeg van het jaar 2001, maar de prijs ging naar Arke/Pollux.

- Rudy Verboom gaat de functie van vrijwilligerscoördinator vervullen

- Vier Oldenzaalse veldvoetbalverenigingen gaan in gesprek met Arjan van der Velde  van de Sportraad Overijssel en de heer Meulstege van de KNVB over de onevenredige verdeling van jeugdspelers in de stad Oldenzaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-23 februari Dart-toernooi

De halve finale werd gespeeld door Martin Oude Nijhuis tegen Lars Vogel en Jan Frijters tegen Rogier Halink.

Uiteindelijk speelde Rogier Halink en Martin Oude Nijhuis tegen elkaar in de finale.

De beslissende ronde won Martin.

 22 maart Casino-avond

De supportersvereninging “de Spartaan” organiseerde een casino-avond. De deelnemers hadden keus uit blackjack en roulette. De muzikale omlijsting verzorgde Henk Brilhuis. Joke Wetzeler was de winnares.

 30 maart Penningmeester stopt

De vv Oldenzaal moet op zoek naar een nieuwe penningmeester. In overleg met het bestuur is de penningmeester gestopt.

6 april vrijwilligersfeestavond.

Het vrijwilligersfeest werd dit jaar gehouden bij restaurant/camping Siemerink. Thema: tiroleravond. Dat betekende bomen zagen, sleetje rijden, bierpullen sjoelen enz. Tevens werden de vrijwilligers die gestopt waren en meer dan vijf jaar als vrijwilliger werkzaam zijn geweest, in het zonnetje gezet. Dat waren Willy Berendsen, Chantal Eerens en Maurice Teussink. Annie Esschendal, die meer dan 25 jaar een waardevolle kracht is in ons clubhuis, werd onderscheiden met de “ Eremedaille van Verdienste”. Een waardering voor leden die niet lid zijn van onze vereniging maar zich toch jaren inzetten voor de club.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Annie Esschendal en Erica Boersma beiden bezitters van de titel “Eremedaille van verdienste”  

28 april: vv Oldenzaal degradeert naar de vierde klasse.

Door een 4-2 nederlaag tegen ATC´65 is Oldenzaal gedegradeerd en keert na een jaar al weer terug naar de vierde klasse. F.C. Berghuizen werd kampioen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eindstand:

Berghuizen                   24 – 47

ATC´65                       24 -  44

Rigtersbleek                 24 -  39

Losser                         24 -  37

Almelo                        24  - 33

Rood Zwart                 24  - 33

RSC                            24  - 33

De Lutte                     24  - 32

TVC´28                      24  - 32

UD W.                        24 -  28                       

BWO                          24 -  26

NEO                          24 -  26

Oldenzaal                  24  -  20

5 mei Gerrit Meers overleden   

 Gerrit werd op 1 juni 1946 lid van onze vereniging. Bijna 56 jaar geleden. Hij speelde in het tweede en soms in het eerste. Toen hij stopte met voetballen, had hij al heel wat functies. Gerrit maakte deel uit van de lagere elftallencommissie, de kernadviescommissie en hij was vijf jaar grensrechter van het eerste. Maar Gerrit werd vooral bekend als clubhuisbeheerder, eerst op ´t Heuveltje en later op de Thij. Hij was één van de oprichters en jarenlang voorzitter van de Stichting beheer clubhuis ´t Heuveltje.Twintig jaar heeft Gerrit deze functie uitgeoefend. Hij was een rustige en kalme man. Een man van weinig woorden. Het lukte hem steeds om goed kantinepersoneel te vinden. Gerrit was samen met o.a. Willy Ahlers en Henk Leuwerink de stuwende kracht achter de bouwcommissie voor een clubgebouw op sportpark de Thij. Op 14 maart 1977 werd Gerrit benoemd tot erelid van de voetbalvereniging en tijdens de algemene ledenvergadering op 6 oktober 1986 ontving hij de zilveren speld van de KNVB. Gerrit was niet alleen bekend binnen de vv Oldenzaal. Door het G.J.A. Meers veteranentoernooi kende vele verenigingen, zelfs uit Duitsland, Gerrit.       

18 mei: Het 23ste G.J.A.Meers veteranentoernooi.

 In overleg met de familie van Gerrit Meers is het toernooi toch doorgegeaan. “ Gerrit zou het gewild hebben” zei zijn vrouw Suze.

Maar het was anders zonder Gerrit want ondanks zijn tanende gezondheid kwam hij altijd nog even langs.Er hadden zich zestien teams ingeschreven. Zuid Eschmarke won het toernooi. De sportiviteitsprijs ging naar Oldenzaal A.

11 juni: Wim Boersma overleden

Wim was, op een kleine onderbreking na, al meer dan vijftig jaar actief binnen onze vereniging. Vanaf zijn zeventiende tot zijn drieëndertigste jaar speelde hij in het tweede. Daarna tot zijn vijfenvijftigste in recreatieve elftallen. Hij vond het een voorrecht dat hij zo l ang kon blijven spelen. Naast het voetballen, bekleedde Wim tal van functies.

Als voorzitter van de lagere elftallencommissie en later als voorzitter van de afdeling algemene zaken was hij ook lid van het algemeen bestuur en zo heeft hij meer dan 25 jaar in het algemeen bestuur gezeten.Voor al dit vrijwilligerswerk werd Wim in 1989, tijdens het 75 jarige bestaan van de VV Oldenzaal , gedecoreerd met de zilveren bondsspeld van de KNVB. KNVB bestuurslid Jan Oude Kalter omschreef Wim als een man met clubliefde waar nooit tevergeefs een beroep op werd gedaan. Zo werd hij toezichthouder op de zondag. Dat betekende: scheidrechters ontvangen, thee serveren tijdens de rust, kleedkamers opruimen en wat er allemaal op zo´n voetbalzondag nog meer moet gebeuren.Wim deed het tot zijn gezondheid hem in de steek liet.

Voor zijn tomeloze inzet werd Wim tijdens de algemene ledenvergadering in oktober 1994 benoemd tot erelid van de voetbalvereniging Oldenzaal. En daar was hij terecht trots op.    

24 juli Gerard Berendsen overleden          

 Gerard, bij onze vereniging beter bekend als Barend, werd op 1 september 1966 lid. Hij was toen 20. Gerard speelde regelmatig in het eerste elftal. Hij was echter een vaste waarde in het tweede waarin hij jarenlang voetbalde. Later speelde hij recreatief en werd met zowel het 6de als het 10de kampioen. Van 1976 tot 1986 was hij, samen met Herman Stuvenfolt, jeugdleider. Gerard speelde saxofoon bij de Oeln Kapel, die dikwijls te gast was in het clubgebouw van de vv Oldenzaal. Wij moesten naar menselijke maatsteven gemeten te vroeg afscheid van hem nemen. Gerard was nog maar 56 jaar. 

  

25 juli: Vv Oldenzaal – Excelsior Rotterdam 1-13.

 

 

 

 

Zelfs het voetbalblad “Voetbal International”  schreef een artikel over de oefenwedstrijd VV Oldenzaal – Excelsior. Op de foto Michel Breuer aanvoeder van Excelsior en Edwin Brouwer. Het doelpunt van vv Oldenzaal werd gescoord door Maurice Teussink.

 

 

 

  

 

 

 

 

23 september: Vv Oldenzaal doet mee met de dartscompetitie.

Vanaf 23 september neemt onder auspiciën van supportersvereniging De Spartaan een team onder de naam van vv Oldenzaal deel aan de dartscompetitie. Het team uitkomend in de divisie 5A bestaat uit: Lars Vogel, Danny de Vries, Mark Jeurnink, Nicky Onderweegs, Roy Nijmeijer en Martin Oude Nijhuis.

14 oktober algemene ledenvergadering

Paul Leussink werd benoemd als penningmeester. Aftredend en herkiesbaar Pieter Dollekamp, secretaris, en Jan Pierik, voorzitter prestatie-afdeling.

Foto  onder de jubilarissen:

Staande v.l.n.r.

Robert Polman, Ronald Wienk, John Geelen en Pieter Dollekamp, allen 25 jaar lid en er voor Hennie Postma, 40 jaar lid. 

5 en 8 november Ben Schopman en Marcel Benneker jubileumspeld uigereikt ivm 25 jaar lid.

Omdat Ben Schopman en Marcel Benneker niet op de algemene ledenvergadering aanwezig konden zijn, werden ze thuis bezocht om de 25-jarige jubileumspeld in ontvangst te nemen.

 

 

 

 

 

 

 Ben Schopman         Marcel Benneker

23 november Biljarttoernooi

Na een spannende middag met vele enthousiaste deelnemers was de einduitslag als volgt:

Gedeelde 1ste  plaats Henk Kraster en Martijn Pool 3e plaats: Patrick Kolbrink

28 december sterrenbeeldtoernooi

 

 

 

 

 

Het sterrenbeeldtoernooi in de Kolk.

Tot de finale drongen door de  sterrenbeelden   “weegschaal” en  “stieren”.

Finale zondag 5 januari voor de nieuwjaarsbijeenkomst.  

  

 

      De organisatie houdt alles in de gaten.

 

 

En natuurlijk werd de verloting verzorgd door Johan Weierink, Tjerk Boonsta en Jan Wekking.

 

 

 

28 december: Gerrit Kanter overleden

Gerrit is op 12 augustus 1948 lid geworden van vv Oldenzaal. Hij was een vaste bezoeker van ons eerste elftal toen de club nog aan de Haerstraat op het roemrijke 't Heuveltje midden in de stad voetbalde.

Na de verhuizing naar Sportpark de Thy kwam Gerrit niet meer, maar toch bleef hij lid en volgde de verrichtingen van vereniging via de krant.

Hij is onze club 54 jaar trouw gebleven. Gerrit is 76 jaar geworden.